اخبار سایت

دوشنبه، 24 بهمن ماه 1390 - 2012 February 13

عواقب استفاده از خدمات افراد بدون مجوز برای تشکیل پرونده مهاجرتی

هموطن گرامی آیا میدانید با استفاده از خدمات افراد بدون لایسنس (مستقیماً و یا غیر مستقیم) در امر تهیه پرونده مهاجرتی خود، هم شما وهم فرد مزبوراز نظرقانون کانادا مرتکب جرم شده اید؟

جریمه شما:

ابطال در خواست اقامت کانادا و ممانعت از ورود شما به کشور کانادا بمدت ۲ سال

جریمه فرد بدون لایسنس:

از 100000 دلار تا 200000  دلار جریمه نقدی و یا زندان برای ۶ ماه تا ۲ سال و یا اعمال هردوجریمه با هم. لذا قبل از هرگونه تصمیم گیری از مجوز رسمی نماینده خود اطمینان حاصل نمایید.

طبق اعلام اداره مهاجرت و شهروندی کانادا قانوناً فقط افراد ذیل در قبال دریافت وجه حق مشاوره و ارائه خدمات مهاجرتی را دارند:

-اعضای رسمی شورای قانونگذاری مشاورین مهاجرت کانادا

Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC

- وکلای دارای مجوز از کانون وکلای کانادا

Law Society of Upper Canada

- وکلای دارای مجوز از کانون وکلای کبک

Chambre des notaires du Québec

 
   برای بررسی صلاحیت مشاور مهاجرت مورد نظر خود و اطلاعات بیشتر به سایت رسمی ICCRC مراجعه کنید:

    http://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm

مراقب باشید که در دام سودجویانی که ادعا می کنند با دریافت وجهی اندک میتوانند شما را دراخذ اقامت کانادا یاری کنند گرفتار نشوید.